Öl Köping 36

Öland: Köpings kyrka


... auk ...

... och ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka. Runorna är ristade på stenens smalsida, och kom inte med på bilden.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan