Öl Köping 37

Öland: Köpings kyrka


...ir × eftiR ...

... efter ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan