Öl Köping 44

Öland: Köpings kyrka


.. ...in × kožan × kuž ...

... sin goda ... Gud ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan