Öl Köping 45

Öland: Köpings kyrka


... ...-rimar : litu : r... ... sin ×

... Grim (?) lät resa ... sin ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka. Runorna är ristade på stenens smalsida, och kom inte med på bilden.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan