Öl Köping 48

Öland: Köpings kyrka


... ...R × suain × bont... ...

... efter Sven, hennes man ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan