Öl Köping 47

Öland: Köpings kyrka


... hialbi an- × ha(l)-... ... ha-...

... Gud hjälpe anden ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan