Öl Köping 50

Öland: Köpings kyrka


... ulfr -... ...i : stain : ...

... Ulf ... reste stenen ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan