Öl Köping 51

Öland: Köpings kyrka


... ...ftiR × ku(n)... ...

... efter Gun- ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan