Öl Köping 57

Öland: Köpings kyrka


... ...a × stain × eftiR × sigstain × faþur × sin × auk × h...-k(a) ...

... stenen efter Sigsten, sin fader, och Helga (?) ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan