Öl Köping 56

Öland: Köpings kyrka


... ...kstain : faþur : sin : k-... ...

... Sigsten (?), sin gode fader ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan