Öl Köping 59

Öland: Köpings kyrka


... ...aisa × ... ...-- ' (h)...-...

... resa ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan