Öl Köping 60

Öland: Köpings kyrka


... ...n f-(ž)-... ...

-


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan