Öl Köping 71

Öland: Köpings kyrka


... ...rn × lit × raisa × -...

... -rn lät resa ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan