Öl Köping 70

Öland: Köpings kyrka


... ...(a)isa × stain × ef--... ...

... resa stenen efter ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan