Sm 100

Småland: Glömsjö, Nävelsjö socken


× þormar × let × kiara × bro þesi × eftiR × sagsa × sun × sin × kuþ × hialbi × ont hans × uel ×

Tormar lät göra denna bro efter Saxe, sin son. Gud hjälpe hans ande väl.


Runstenen står rest 150 m söder om väg 127, öster om Glömsjö. 200 m åt nordost, på andra sidan Kroppån står Sm 99. För att besöka de två stenarna är det lättast att köra bil in till Sm 99 och sedan gå över den nutida bron till Sm 100. Stenen lär tidigare ha stått närmare ån, men flyttats när en ny bro byggdes, troligen på 1840-talet.

Foto © Christer Hamp 2012-05-02