Sm 99

Småland: Nederby, Myresjö socken


: þurþR * auk * þurbiourn * karþu [b](r)(u) [þas]i [ef]tiR : uersku(l)f * faþur * sin

Tord och Torbjörn gjorde denna bro efter Verskulv, sin fader


Runstenen står rest 100 m söder om väg 127, öster om Glömsjö. 200 m åt sydväst, på andra sidan Kroppån står Sm 100. För att besöka de två stenarna är det lättast att köra bil in till Sm 99 och sedan gå över den nutida bron till Sm 100. Stenen är känd sedan länge, men på 1800-talet användes den som underlag för eldar, bröts i bitar och hamnade till slut under vägen. 1913 blev den uppgrävd och åter placerad på vad som kan vara dess ursprungliga plats.

Foto © Christer Hamp 2012-05-02