Sm 104

Småland: Vetlanda kyrka


...(l)ika : uastr * a * i...-ti

... västerut i England


Runstensfragmentet ligger i en monter i kyrkans vapenhus. Den berättar om någon som har dött "västerut i England".

Foto © Christer Hamp 2009-05-08