Sm 105

Småland: Vetlanda kyrka


ᚼᛂᚾᚵᛅ ᛬ ᛋᛅᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛂᚢᛘᚢᚾᛏ ᛬ ᛒᚢᚱ᛬ᚢᚦᚢᚱ

he(l)ga : sati : stin : þana : at : eumunt : bur:uþur

Helga satte denna sten efter Emund, sin broder


Runstenen sitter inmurad i enfönsterglugg i tornet, två trappor upp, synlig från insidan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08