Sm 107 #

Småland: Vetlanda kyrkogård


biur * risti * stn afti... ...starhasbkn kuþ kiuai sil as * a-mi

Bjur reste stenen efter Starkben. Gud give hans själ glädje.


Runstenen försvann vid bygget av Vetlanda nya kyrka omkring år 1800. Den finns dokumenterad i beskrivningar från 1600-talet.
Bilden visar en rekonstruktion som står på en gräsmatta 150 meter norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09