Sm 106

Småland: Vetlanda kyrka


᛬ ᛋᛅᚾᛏᛅᚱ ᛬ ᛋᛅᛏᛁ ᛬ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᛁᚤᛋᛏᛁᚾ ᛬᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

: santar : sati : iftiR : iystin :: bruþur sin

Sandar satte [stenen] efter Östen, sin broder


Runstenen står rest på kyrkogården söder om kyrkan. Den påträffades 1953 i medeltidskyrkans södra långmur, 70 cm under den nya kyrkans golv.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09