Sm 109 #

Småland: Vetlanda kyrkogård


katil × risti × sten × efti sin broþur : nahhar stens su- +

Kettil reste stenen efter sin broder ... Stens son


Runstenen försvann vid bygget av Vetlanda nya kyrka omkring år 1800. Den finns dokumenterad i äldre beskrivningar.
Bilden visar en rekonstruktion som står på en gräsmatta 150 meter norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09