Sm 110

Småland: Torget, Vetlanda


* arinmu(n) : sati s(t)in : þansi : eftiR : heru : fþur : s-- * a-- * bruþr : sina : þurbun : auk : nfa :

Ärinmund satte denna sten efter Hära, sin fader, och sina bröder Torbjörn och Näve


Runstenen står i Apoteksparken i centrala Vetlanda. Den stod ursprungligen på Vitalagatan nära Prästgatan, men var i vägen för trafiken och flyttades till sin nuvarande plats 1897.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08