Sm 112

Småland: Storebro, Vetlanda landsförsamling


ᚴᚢ

...ku-...

-


Fragmentet av runstenen sitter inmurat i Bäckseda kyrkas vapenhus i södra utkanten av Vetlanda.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08