Sm 111

Småland: Fageräng, Vetlanda landsförsamling


᛬ ᚢᛁᚴᚢᛏᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᛋᛁ ᛫ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᚴᛁᛦᚠᛅᛋᛏ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚴᚢ- ᛬ ᚼᛁᚢ-

: uikutr : risti * stin * þasi * e(f)tiR kiRfast * bruþur sin * aku- : hiu-

Vigöt reste denna sten efter Gerfast, sin broder. Gud hjälpe.


Runstenen står rest några meter öster om landsvägen några klometer norr om Vetlanda, väl skyltad och med egen parkeringsplats. Inskriftens två sista ord har också tolkats Ågöt högg

Foto © Christer Hamp 2009-05-08