Sm 121

Småland: Rogberga kyrkogård


ketil : resþi : kuml : [þ]usi : eftiR : le- * [muþ]ur[:]bruþur : sin :

Kettil reste detta kummel efter ... sin morbror


Runstenen står rest 60 m väster om kyrkogården, mellan kyrkan och väg 31.

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan