Sm 122

Småland: Uppgränna, Gränna landsförsamling


᛬ ᛋᚢᛁᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾᛅ ᛬ ᚦᛂᛋᛁ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᚬᛋᛚᛅᚴ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᚢᛏᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚼᚭᚾᛋ ᛬ ᛂᚾ ᛬ ᚭᛋᛚᛅᚴᛋ ᛬ ᚢᛅᛋ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᛁᛦ ᛬ ᛋᚢᛁᚾᛋ ᛬

: suin : risþi : stina : þesi : eftiR : oslak : auk : eftiR : kuta : sun : hons : en : oslaks : uas : bruþiR : suins :

Sven resta dessa stenar efter Åslak och efter Gute, hans son. Och Åslak avr Svens broder.


Runstenen står rest som grindstolpe till ett hus på västra sidan om vägen 5 km norr om Gränna.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07