Sm 125

Småland: Kumlaby kyrka, Visingsö socken


ᚾ × ᛚᛁᛏ ᛬ ᚴᛅᚢᚱᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛁ ×᛬ ᛅᚠᛏᛁᚱ ᚠᛁᚢᛚ᛬ᛘᚢᚦ᛬

...n × lit : kaura : stain : þinsi ×: aftir : fiul:muþ : ...

... lät göra denna sten efter Fjulmund ...


Gravhällen av kalksten sitter inmurad i portalen mellan entrén och museirummet i Visingsö museum i Braheskolan, 200 m söder om Kumlaby kyrka på Visingsö. Mitt emot den i samma portal sitter Sm 124.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07