Sm 124

Småland: Kumlaby kyrka, Visingsö socken


᛬ ᛁᛋᚴᛁᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᛅ ᛬ ᛚᛅᚵᚦᚢ ᛬ ᛋᛂᛏᚾ ᛬
ᚾ ᛬ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᚼᛅᛚᛒ ᛬ ᛋᛂᛚᚢ ᚼᛅᛋ ᛬

: iskil : auk : kuna : (l)agþu : setn : ...n : bunta sin : kuþ halb : se(l)u has :

Eskil och Gunna lade stenen ... efter deras man. Gud hjälpe hans själ.


Gravhällen av kalksten sitter inmurad i portalen mellan entrén och museirummet i Visingsö museum i Braheskolan, 200 m söder om Kumlaby kyrka på Visingsö. Mitt emot den i samma portal sitter Sm 125.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07