Sm 13

Småland: Högnalöv, Uråsa socken


[: sbak]R (:) le[t] : kerua : kuml : eftiR : suni : sina : suen : auk * rymik

Spak lät göra minnesmärket efter sina söner Sven och Röming


Runstenen står utanför staketet till en villatomt vid vägen mellan Högnalöv och Skye, nära Skyeån. Den stod ursprungligen lite längre norrut, där vägen gick över Skyeån.

Foto © Christer Hamp 2012-05-03