Sm 13

Småland: Högnalöv, Uråsa socken


Foto © Christer Hamp 2012-05-03