Sm 131

Småland: Hjortholmen, Flisby socken


: tu-iR : resþi : sta... ... unþik : bru-ur : sin :

Tolir reste stenen efter Osniken, sin broder


Runstenen av granit står rest i skogen 20 m väster om vägen Flisby - Anneberg, i skogen, väl skyltad. Den flyttades till sin nuvaande plats 1944. Tidigare stod den vid kanten av Svartån ett femtiotal meter öster om bron. Namnet Osniken betyder frikostig och är känt från anda vikingatida källor.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07