Sm 132

Småland: Rickelstorp, Flisby socken


(h)ilhi : raisti [:] s(t)(e)[i]n [:] (þ)eni : eftiR : fin : faþur * sin

Helge reste dena sten efter Finn, sin fader


Runstenen av röd granit står vid Rickelstorpån 100 m öster om väg 32, väl skyltad. Det är stenens ursprungliga plats.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07