Sm 137

Småland: Kvarnarp, Höreda socken


× s... × kiara × bro × þes- ...ftiR × klint × sun × sin × kuþ × hialbi × ont × hans

... göra denna bro efter Klint, sin son. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen av röd granit står i Vattenledningsparken i Eksjö, 50 m sydost om vattentornet. Ornamentik och ortografi pekar på uppsvenskt inflytande. Den stod ursprungligen några kilometer sydost om Eksjö i Höreda vid den bro över Kvarnarpaån som nämns i inskriften. Där passerade den s.k. Kungsvägen från Linköping över Eksjö ill Kalmar. Stenen har flyttats flera gånger och kom till sin nuvarande plats 1900.

Foto © Christer Hamp 2016-08-20