Sm 134

Småland: Sandshult, Hults socken


᛬ ᚴᚢᚦᚠᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

: kuþfastr : raisti : sain : þina : eftiR * kunar faþur sin

Gudfast reste denna sten efter Gunnar, sin fader


Runstenen av grå granit står vid ett träd på gräsmattan intill ett bostadshus i Sandshult. Stenens ursprungliga placering är oviss, men den antas ha stått 500 m från gården vid en mindre väg i kanten av ett kärr. Något kilometer norrut stod Hults medeltida kyrka, och den ursprungliga platsen kan vara vid en väg över sankmarkerna mellan Sandshult och kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08