Sm 141

Småland: Medalby, Mellby socken


* ---ki : rei... ...ka * broþur *

... resa ... broder


Runstenen av grå granit står i ett gravfält 100 m väster om vägen, 500 m nordväst om Mellby kyrka.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08