Sm 142

Småland: Värneslätt, Mellby socken


* suin : garþi : kuml : efti... ...as(t)munt : faþur : sin *

Sven gjorde kumlet efter Fastmund, sin fader


Runstenen av grå granit står i en liten inhägnad väster om vägen, på den plats där den hittades 1948. Målad 2004.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08