Sm 144

Småland: Gursten, Lofta socken


sunuR na ¶ ut smiþ ¶ a kata
uifrþaR ...un...
kuþaskaki faþi

Sonen fick Kåte Vifridssons smiden. Guda-Skägge utförde (ristningen).


Runstenen står nu rest utanför Gamleby Folkhögskola, Loftagatan 36 i Gamleby. Inskriften är från slutet av 800-talet.

Ristare: Guda-Skägge

Foto © Christer Hamp 2015-08-16