Sm 143

Småland: Värneslätt, Mellby socken


keiRmu...(r) : (l)e(t) × k...ra × kuml af(t)(i)R : --(þ)(k)--R : (f)aþur × sin : kuþ : hialbi : ont : hans :

Germund lät göra kumlet efter ...ger, sin fader. Gud hjäle hans ande.


Runstenen står på åkermark 230 m väster om vägen. Målad 2004.

Foto © Christer Hamp 2009-05-08