Sm 152

Småland: Sinnerstad, Mörlunda socken


...fi * karþ... ... [afti × hk]rulf × faþur sin [uk asr ×] uk * ikir

... gjorde ... efter Herjulf, sin fader, och [efter] Osur och Ingegerd


Det som återstår av runstenen står rest på kyrkogården väster om Mörlunda kyrka.

Foto © Christer Hamp 2013-05-11