Sm 154

Småland: Högsby kyrka


(s)igtrykR × let × setia × stein × þena × ef(t)iR × haltan × faþur × sin × kuþ × hia(l)... -nt × hans ×

Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande


Runstenen står sedan kyrkans restaurering 1966 i vapenhusets sydvästra hörn. Den har tidigare suttit inmurad i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2017-07-21