Sm 157

Småland: Ryssby kyrka


ilugi * ... [bro iftiR ka]... ...þur sin| |nytan

Illuge [lät göra] bron efter ... sin duktige fader / broder


Runstenen sitter inmurad i korets östra vägg i hörnet mot södra väggen. Den är känd sedan 1750, då kyrkan byggdes. Den hade suttit inmurad i den gamla kyrka som då revs. Stenen murades in i den nya och kunde inte längre ses. Den var redan då svårt brandskadad, och skadades igen 2001, när den nya kyrkan brann. Bara väggarna stod kvar men Ryssby-Åby kyrkliga samfällighet byggde upp kyrkan igen, och lämnade den här gången en öppning i golvet så att runstenen syns.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10