Sm 155

Småland: Bötterum, Långemåla socken


uti : lit : s... ... faþur sin : ku... ...

Udde lär sätta ... sin gode fader


Runstenen står rest på gårdsplanen på Långemåla hembygdsgård intill väg 34. Den hittade 1936 i en före detta mossmark i samband med nyodlingsarbete omkring 500 m längre söderut.

Foto © Christer Hamp 2013-05-11