Sm 165

Småland: Hossmo kyrka


...fuþokrhtamiskmtm... ...fuþokrhlamisam ÷ tifuofi...

-


Runorna är ristade på träbalken över en rund ljusglugg i kyrkans västra gavel. Innanför gluggen finns en brant trappa som leder upp till ristningen och vidare uppåt. Ristningen upptäcktes 1952 vid restaurering av kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10