Sm 166

Småland: Hossmo kyrka


... : þena : yfi... ... salu : k-...

... denna över ... själ ...


Stenen är locket från en stenkista, som påträffades 1952 vid resturering av kyrkan. Den låg då någon meter under kyrkans mittgång, dit den troligen flyttats från kyrkogården när den nya kyrkan byggdes. Nu står den i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10