Sm 168

Småland: Hossmo kyrka


...s----u ᛫ --...

-


När runstenen av kalksten upptäcktes 1926 låg den i stigluckans golv. Med tanke på den placeringen är det tur att det överhuvudtaget finns några spår av ristningen kvar. Stenen förvaras nu på vapenhusvinden.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10