Sm 21

Småland: Lidekvarn, Tolgs socken


...n ** u- * (s)------ : ... : -... : (k)...e...i * h(a)...a ...-- * ... : ...u-...

-


Den mycket nötta runstenen står på vägens västra sida någon kilometer söder om Tolgs kyrka. Den har troligen urprungligen stått vid en bro över Vartorpaån (Mörrumsån) i närheten av Lidekvarn. Den har senare använts för att klappa tvätt och har varit inmurad i en trappa.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09