Sm 22

Småland: Drevs kyrka


ᛆᚠᛂ ᛘᛆᚱᛁᛆ ᛬ ᚵᚱᛆᛍᛁᛆ ᛒᚱᚮᚦᛁᚱ ᛋᛁᛒᛒᛁ ᛬ ᚵᛂᛋᚢᛋ ᚴᚱᛁᛋᛐᚢᛋ

afe maria : gracia broþir sbbi : gesus kristus

Ave Maria gratia. Broder Sibbe. Jesus Kristus.


Kyrkklockan från första hälften av 1300-talet sitter tillsammans med två andra klockor i Drev-Hornaryds kyrka. Liksom på andra kyrkklockor är runinskriften ristad i gjutformen, och alltså återgiven spegelvänd på klockan. Sibbe är troligen namnet på den som göt klockan. Han kallar sif broder och var alltså munk. Några kilometer nordväst om Drev låg Nydala kloster.

Foto © Christer Hamp 2012-05-03