Sm 31

Småland: Toftaholm, Dörarps socken


...f * sati * stan * aftiR * bruþur * sin * faua * k(u)(þ) * habi * a(u)t *

... satte stenen efter sin broder Fare (?). Gud hjälpe anden.


Runstenen står rest på gräsmattan söder om infarten till Toftaholm 17 km söder om Värnamo.

Foto © Christer Hamp 2012-05-06