Sm 32

Småland: Hamneda gamla kyrka


... ᛒᛚ ᛬ ᚦᛅᛋᛁ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᚢᛁ- ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ

... ...bl : þasi : eftiR : sui- faþur : sin

... detta minnesmärke efter Sven, sin fader.


Runstenen står rest vid prästgården till Hamneda gamla kyrka, intill Sm 33. Kyrkan revs 1894, och det var då de två runstenarna hittades.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05