Sm 37

Småland: Rörbro, Nöttja socken


[:] a[sur] * karþi : kubl : þesi : eftiR : uit : faþur : sin * [h]an uaR : mana : mestr : uniþikR [:] uaR : i[n]tr : mataR : uk umun hats : kuþr * þi(k)[n] kus tru : kuþa : hafþi :

Assur gjorde detta minnesmärke efter Öjvind, sin fader. Han var av män den meste oniding, var frikostig med mat och ej sinnad för hat. Den gode tegnen hade en god gudstro.


Runstenen står rest på sin ursprungliga plats vid vägen någon kilometer sydost om Nöttja, intill bron över Rörån. Den Öjvind som nämns på stenen kan vara den samme som lät resa Sm 36.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05